Att Metodhandboken är färdig och tryckt firades på mitt kontor med en mindre tillställning den 5 september med de som jobbat med boken och särskilt inbjudna. På bilden skär Eva-Lotta Löwstedt Lundell från SKL Kommentus (som ger ut boken) den första tårtbiten av boken – innehållet var garanterat gott.

Några bilder från tillställningen: