Rådgivning

Nu har jag möjlighet att hjälpa dig eller din organisation. Kontakta mig om du har behov av detta på 070-76070194 eller mats.lindback@rupl.se, så kan vi prata förutsättningslöst om detta.
Du nyttjar mig förmodligen bästa genom punktinsatser för att använda min erfarenhet att genomföra upphandlingar. Exempel på möjliga uppdrag:
  • Vara ditt bollplank avseende hur en upphandling ska genomföras
  • Granska din upphandling på ett snabbt och informellt sätt, innan det är försent
  • Ge råd om val av utvärderingsmodell
  • Ge råd om hur förhandlingar ska genomföras
  • Ge råd om hur du kan genomföra en funktionsupphandling
  • En 2-dagars workshop för dig eller din grupp med syfte att ”designa” en upphandling och skapa viktiga delar av ditt upphandlingsdokument.

Jag har stor vana att som rådgivare hjälpa till vid upphandlingar. Min fokus som rådgivare är inte att glänsa, istället är mitt mål att lyfta dig eller din organisation. Jag har genomfört såväl utbildning som punktinsatser inom alla de områden jag listat ovan, delar av dessa uppdrag är listade här.