Fyll i formuläret så får du Excel-filen gratis för att beräkna prispoäng i din e-post!

I Inköpsrådets artiklar om Hantverket hänvisas till ett Excelformulär för att räkna om pris till poäng på 3 olika sätt. Fyll i formuläret så får en gratis Excel-fil för att testa 3 olika prismodeller i din e-post:

  • Linjär med faktor
  • Linjär med Min och Max
  • Olinjär mot lägsta pris

Anmäl dig på här för att få gratis brev inom andra delar av Upphandlarens Hantverk

Dessa är:

  • Brev allmänt om Upphandlarens Hantverk
  • Brev om Utvärderingsmodeller
  • Brev om att räkna på Tid och Kostnader vid upphandling
  • Brev om de tre grunderna att välja ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbud”