Nu finns Metodhandboken att beställa

Metodhandboken – upphandlarens praktiska guide för strategier, kravställning och utvärdering. Boken är skriven för att ge upphandlare en källa till inspiration, råd och idéer vid upphandling. Boken är ett omfattande uppslagsverk på ca 550 sidor med fokus på själva hantverket, med förslag på olika tillvägagångssätt (metoder) för hur upphandlaren löser sin uppgift i olika situationer vid offentlig upphandling. 

Att behärska hur-frågorna är kort sagt nyckeln till framgång vid upphandling, exempelvis: Hur kriterier kan viktsättas i praktiken; Hur ”goda affärer” kan definieras och följas upp. Hur en upphandling kan förberedas; Hur funktionskrav kan ställas; Hur upphandlaren väljer en bra utvärderingsmodell;  Hur utvärderingar och förhandlingar kan planeras och genomföras; Hur anbud kan utvärderas på ett effektivt sätt.

Läsaren kan söka stöd på ”sin” kunskapsnivå inom en rad olika områden, bland annat vid arbete med strategier, kravställning och utvärdering av anbud. Metodhandboken är indelad efter hur en upphandlare jobbar (förberedelser, att skapa underlag, utvärdering av anbud) samt innehåller marknadens mest omfattande beskrivning och klassificering av utvärderingsmodeller. Bokn är för upphandlare som är vana att upphandla, den är ingen bok för nybörjare. Unikt för metodhandboken är att den kan läsas tillsammans med dess komplement www.metodhandboken.se för att bl.a. ta del av förklaringar, artiklar och tilläggsmaterial.

Nu går den att beställa.