Publicerar på Inköpsrådet pågår avseende artiklar från Metodhandboken. Nu är artikel 11 publicerad. Se här.

Schema för alla artiklar hos Inköpsrådet:
1. Att sätta en upphandlingsstrategi
2. Förankra upphandlingen
3. Exitstrategi och riskanalys
4. Krav i upphandlingar
5. Strukturera kraven
6. Att ställa funktionskrav
7. Utvärdera kostnaden
8. Selektera för effektivare process
9. Rationell utvärdering spar tid
10. Skapa tolerans i underlaget
11. Utvärdering: Viktade poäng för pris & kvalitet
12. Utvärdering: Monetära modeller Publiceras 8/1 2018 klockan 15:00
13. Utvärdering: Kvotmodellen Publiceras 15/1 2018 klockan 15:00