Från idag publicerar Inköpsrådet en serie artiklar från Metodhandboken. Se här.

Schema för den första omgången:
1. Att sätta en upphandlingsstrategi
2. Förankra upphandlingen – Publiceras 23/10 2017 klockan 15:00
3. Exitstrategi och riskanalys – Publiceras 30/10 2017 klockan 15:00
4. Krav i upphandlingar Publiceras – 6/11 2017 klockan 15:00
5. Strukturera kraven Publiceras – 13/11 2017 klockan 15:00
6. Exitstrategi och riskanalys – Publiceras 20/11 2017 klockan 15:00