Den 12 Oktober pratar jag metodfrågor på SKL Kommentus frukostseminarium. Jag pratar översiktligt och kort om olika metoder för urval och ger dig sedan 4 anledningar att välja min favoritmetod Selektering.

Läs här för mer om seminariet och för att anmäla dig.

Välkommen!

Mats