Sedan några dagar sedan finns Metodhandboken i lager och skeppas av SKL Kommentus. Beställ boken här.

Det första exemplaret var garanterat gott, tack Pernilla på Atelje Tårtan i Stockholm.