Metodhandboken ISBN 978-91-7345-300-4 ges ut av SKL Kommentus AB. Samarbetet med SKL Kommentus startade tidigt 2016. Det praktiska arbete med att skapa den färdiga boken utgick från mina befintliga underlag och har pågått sedan sommaren 2016.

Min vision om att ge ut en bok fick jag för 15 år sedan. Efter en tid var jag klar över vad boken skulle handla om. Bokprojoktet för metodhandboken startade för 10 år sedan och är äntligen förverkligat. Under dessa år har insamling av material varit systematiskt även om skrivandet varit sporadiskt. 2014 hade jag kommit så långt att det fanns något att visa upp till en mindre grupp, som uppmuntrade mig att ge ut en tryckt bok. Jag vill särskilt tacka Ewa-Lotta Lundell Löwstedt, Agneeta Anderson, Per-Erik Andersson, Carl Curman och Jonas Lundin som har tagit del av innehållet och som gett värdefulla synpunkter på innehållet i ett relativt tidigt skede.

Under åren 2013–2015 skrev jag merparten av boken då jag avstod från många uppdrag för att få mer tid med min fru, som var allvarligt sjuk i cancer. Boken dedikeras min nu avlidna fru – utan hennes stöd hade den aldrig blivit klar.

Jag vill också tacka andra som gett mig synpunkter och stöd i mitt bokprojekt; SKL Kommentus remiss-team som gav många värdefulla synpunkter; Hans-Olov Öhrner på Kammarkollegiet som jag diskuterat många metodfrågor med; Komlitt AB med sina professionella resurser för att göra en bok med VD Peter Söderholm i spetsen; Mathias Lagerros som haft många värdefulla synpunkter på metoder och utvärderingsmodeller; Bengt Forsten som hittat fel som ingen annan hittat då han granskade texterna; Min affärspartner Magnus Jäderbo för utkontraktera.se som stöttat mig på alla möjliga sätt; Och inte minst alla andra vänner som stått ut med allt snack om den boken under så lång tid.

Till slut blev det 550 sidor uppslagsverk och denna site. Men resan har kanske bara börjat….