Från den 18:e september lägger jag ut artiklar om Hantverket för upphandlaren. Jag har valt att skriva cirka en artikel per vecka där jag fokuserar eller går på djupet i en viss fråga. Artiklarna är inte kopierade från uppslagsverket Metodhandboken, även om de kan vara ett utmärkt komplement för bokägare. Artiklarna är inriktade på metoder vid upphandling, eller med andra ord det tillvägagångssätt som upphandlaren använder i olika situationer, eller Hantverket som jag kallar det. Målgruppen är primärt de som genomför upphandlingarna, men artiklarna kan även vara intressanta för upphandlare inom näringslivet eller leverantörer/intressenter som vill förstå upphandlare.

Anmäl dig i formuläret för att få artiklarna Du kan enkelt av -eller påanmäla dig. Du är välkommen att lämna synpunkter i kommentarsfältet nedan om det är någon fråga som du vill att jag ska skriva om, eller om du har frågor/synpunkter på artiklarna. Jag har ett omfattande schema av artiklar planerade, som vanligen publiceras veckovis.

En sak till, det är gratis att få artiklarna.

Välkommen att anmäla dig!

Mats Lindbäck, VD Rådhuset Upphandling AB