Se Bo Nordlins artikel här på Inköpsrådet om författaren och Metodhandboken.