På den här sidan kan du anmäla dig till olika brev som behandlar olika områden inom Upphandlarens Hantverk

Det är gratis att vara med. Du kan enkelt avanmäla dig från varje brev, som jag skickar till din e-postadress. Se beskrivningar av innehåll per brev. I många fall får du också filer, exempelvis kalkylark i Excel. I god ide är att börja med grundflödet, dvs Upphandlarens Hantverk – Allmänt.

Till skillnad från Metodhandbokens neutrala och mer heltäckande texter är min inriktning med breven att vara mer personlig, att presentera mina favoriter, gå på djupet in någon fråga, jämföra med hur man gör i näringslivet, och att utmana regelverket i viktiga frågor för upphandlare sett ur mot metodperspektiv.

Om utskicken:

 • Breven skickas inom det område du anmält dig inom (och bekräftat via e-post eller enligt överenskommelse vid utbildningar)
 • Huvudflödet (Upphandlarens Hantverk) skickas på onsdagar
 • Brev om ”Utvärdering och Utvärderingsmodeller” skickas på tisdagar
 • Brev om ”Funktionskrav med förhandlingar” skickas på Torsdagar
 • Ge gärna feedback eller fråga genom att besvara breven

Detta är det allmänna och huvudflödet av artiklar. Alla andra brev ger ett avgränsat urval av brev inom ett specifikt område inom Upphandlarens Hantverk. Anmälan ger dig artiklar som belyser olika metodfrågor (Hantverket) ur ett praktiskt perspektiv vid upphandling. Följande artiklar ligger i detta brev. Breven skickas veckovis på onsdagar.

 • Definiera långsiktiga mål för goda affärer
 • Från behov till bevis
 • Tre alternativa grunder för att välja ”Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud
 • Lottning är överprövningssäkert, men…
 • Mina favoritmetoder
 • Nr 1 av mina favoritmetoder – Faktormetoden för viktning
 • Nr 2 av mina favoritmetoder – En bra mervärdesmodell då du inte vet prisnivån
 • Nr 3 av mina favoritmetoder – Intervallvikt för utvärderingskriterier
 • Nr 4 av mina favoritmetoder – Selektering för effektivitet och kontroll
 • Nr 5 av mina favoritmetoder – Förhandlingar för bra affärer
 • Nr 6 av mina favoritmetoder – En enkel utvärderingsmodell för konsultupphandlingar
 • Den fyrkantiga upphandlaren?
 • Näringslivet vs. Offentlig upphandling
 • Behovet är sällan exakt, vilket bl a påverkar utvärderingen
 • Varför det går att jämföra äpplen med päron
 • Att vara affärsmässig
 • Våga köpa funktion
 • Förhandlingar vid funktionsköp

Detta är flödet av artiklar avseende Utvärdering och Utvärderingsmodeller. Anmälan ger dig artiklar som belyser olika metodfrågor (Hantverket) ur ett praktiskt perspektiv vid upphandling. Följande artiklar ligger i detta brev. Fyll i formuläret så får du artiklarna tisdagar veckovis. På schemat är följande artiklar:

 • Några utvärderingsmodeller med kalkylark i Excel.
 • Utvärderingsmodellen konsultindex
 • Utvärderingsmodellen konsultindex med vikt
 • En mervärdesmodell när du inte vet prisnivån
 • Varför lottning är en dålig metod
 • Tre metoder att beräkna prispoäng, med kalkylark i Excel
 • Myter om utvärderingsmodeller och relativitet
 • Tre grunder för att välja ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet”
 • Grunden ”Bästa förhållande mellan pris och kvalitet” för att välja bästa anbud
 • Grunden ”Kostnad” för att välja bästa anbud
 • Grunden ”pris” för att välja bästa anbud
 • Varför det går att jämföra äpplen och päron