Hem2019-10-01T15:54:45+00:00

Upphandlarens källa till råd och inspiration

Nytt från oktober 2019 är att du kan boka mig för privat rådgivning som komplement till det tryckta uppslagsverket Metodhandboken. Kontakta mig direkt (070-7670194 eller mats.lindback@rupl.se) så får du reda på mer om detta.

Metodhandboken ger upphandlare ett uppslagsverk på 550 sidor som är fullmatat med råd och inspiration inom Hantverket, exempelvis inom aktuella områden som funktionsupphandling, förhandlingar och utvärderingsmodeller.

Boken ges ut och kan beställas av SKL Kommentus. Bokens fokusering på ”hur-frågorna” (Hantverket), dess praktiska inriktning och frånvaron av en juridisk utgångspunkt gör den unik på marknaden. Jag rekommenderar att du anmäler dig nedan för att ta del av ett 30-tal kostnadsfria artiklar inom Hantverket.

Hjärtligt välkommen !

Mats Lindbäck, VD Rådhuset Upphandling AB